Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

DataForBusiness
Mandag den 10. august 2020
Danske virksomheder
dumper i datastrategi
Kunstig intelligens er det hotteste buzzword, men ifølge en dataekspert, så er virksomhederne slet ikke klar til at anvende de nyeste teknologier. En undersøgelse viser nemlig, at blot hver femte virksomhed har en strategi for deres data.

Danmark har i mange år haft status som et digitalt foregangsland, og de fremmeligste virksomheder stryger om sig med buzzwords som machine learning og kunstig intelligens. Nye tal fra projektet DataForBusiness, som er sat i verden via et samarbejde mellem Dansk Industri, Teknologisk Institut, CBS og Alexandra Instituttet, viser dog et helt andet billede...

Blot 20 procent af de deltagende virksomheder har nemlig i høj grad eller meget høj grad en konkret strategi for deres dataanvendelse. Og til spørgsmålet om virksomheden bliver drevet på basis af data frem for mavefornemmelse, så svarer kun 27 procent i høj grad eller i meget høj grad.

Luftkasteller

– Undersøgelsen fra DataForBusiness viser, at danske virksomheder skal droppe luftkastellerne om at eksperimentere med kunstig intelligens, og i stedet implementere basal databehandling i forretningen, siger Peter Wiese, der er medindehaver af konsulentvirksomheden Viteco. – Det handler simpelthen om at lære at kravle, før man løber et maraton, og de fleste virksomheder er ikke engang et sted, hvor de har en holdning til deres egne data...

Viteco hjælper nogle af landets største selskaber og institutioner med at med at bruge deres data aktivt – som en strategisk del af forretningen. Viteco hjælper samtidig DataForBusiness med at vurdere og analysere danske virksomheders evne til at anvende data. Det er disse vurderinger, som undersøgelsen bygger på.

Forretning frem for interesse

Ifølge Peter Wiese spilder mange virksomheder masser af penge på at lave "datahobbyprojekter" ud fra interesse og nysgerrighed i de nyeste teknologiske muligheder frem for at iværksætte datatiltag ud fra regulære forretningsmål.

– Som håndværker inden for databehandling synes jeg, at de fancy buzzwords stjæler for megen opmærksomhed. Det giver måske et kick at være med på de nyeste trends, men i virkeligheden er det et fåtal af virksomheder, der vil få en gevinst ud af at arbejde videre i det spor. Alle andre burde træffe en forretningsmæssig beslutning om, hvordan de vil udvikle deres virksomhed og efterfølgende bruge data til at nå dette mål, forklarer Peter Wiese.

Han mener, at virksomheder som første skridt skal skabe overblik over data og få dem struktureret og samlet, så de er tilgængelige og brugbare, hvilket underbygges af tallene fra DataForBusiness. Deltagerne bliver her bedt om at vurdere kvaliteten af egne datasæt, og på en skala fra 1 til 10 giver 62 procent egne data karakteren 6 og derunder.

Gode intentioner går tabt

Kun 15 procent af virksomhederne svarer "ja, i høj grad" eller "ja, i meget høj grad" til spørgsmålet om, hvorvidt man har etableret et master data management.

– Et typisk problem er, at ledelsen placerer store og komplekse dataopgaver nede i it-afdelingen, som så skal udføre dem sideløbende med alle deres normale arbejdsopgaver. Det svarer til, at skolen beder pedellen bygge en ny idrætshal. Og netop derfor strander alt for mange gode intentioner i arbejdsbunkerne. Hyr i stedet eksperter, der har redskaberne og viden til hurtigt at få styr på data, opfordrer Peter Wiese – som selv har en erhvervsmæssig interesse i, at flere virksomheder udnytter deres egne data effektivt.

– DataForBusiness projektet er primært rettet mod de lidt større virksomheder med +100 ansatte – hvilket kun gør tallene endnu mere relevante...

Fakta om Viteco

Viteco har siden 2011 leveret løsninger inden for Business Intelligence og databehandling og -analyse med filosofien om, at det er lettere og billigere at udføre opgaverne ordentligt fra begyndelsen.

Yderligere information: www.Viteco.dk.


Gå tilbage

Ifølge Peter Wiese fra Viteco så spilder mange virksomheder masser af penge på at lave 'datahobbyprojekter' ud fra interesse og nysgerrighed i de nyeste teknologiske muligheder frem for at iværksætte datatiltag ud fra regulære forretningsmål. Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg
Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg