Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Radio- og tv-nævnet
Mandag den 14. september 2020
Mediefagligheden
skal styrkes
Kulturministeren lancerer i dag et lovforslag, som ændrer Radio og tv-nævnets sammensætning, så det udvides med et medlem, og så mindst tre medlemmer fremover skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for tv, radio og nye medier.

– I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed, men det er der ikke krav om i dag, siger kulturminister Joy Mogensen. – Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og tv-nævnet, hvilket mange har efterspurgt – især oven på forløbet med udbuddet af DAB-sendetilladelsen sidste efterår.

Fakta om lovforslaget

Fremover vil Radio- og tv-nævnet have 11 medlemmer mod 10 i dag, hvoraf mindst tre skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for henholdsvis TV, radio og nye medier. Derudover foreslås der en ny udpegningsprocedure for to af disse medlemmer, hvor Danske Medier og Dansk Journalistforbund hver indstiller to kandidater til kulturministeren.

Ændringen af Radio- og fjernsynsloven træder i kraft 1. januar 2021. Og hen over efteråret vil kulturministeren fremlægge en række øvrige initiativer, der skal skabe bedre rammer om Radio- og tv-nævnets arbejde.

Fakta om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet varetager i medfør af radio- og fjernsynsloven en række opgaver på radio- og tv-området. Eksempelvis:

 • Afgiver udtalelser om Radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service kontrakter og tilladelser.
 • Udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden.
 • Udsteder efter udbud tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikke-kommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.
 • Bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle tv-stationer.
 • Træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.

  Kulturministeren udpeger nye medlemmer af Radio- og tv-nævnet ved årsskiftet 2020/21.


  Gå tilbage

 • > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg
  Apantac-dec-2020---AVM_330.jpg